SAR/NPR - Đồng Riyal Saudi Đồng Rupee Nepal

Tỷ giá thời gian thực
35.48
-0.04(-0.11%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  35.52
 • Giá Mua/Bán:
  35.05/35.91
 • Biên độ ngày:
  35.48 - 35.75
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Nepal

Dữ liệu Lịch sử SAR/NPR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
21/08/2023 - 21/09/2023
35.4835.5235.7535.48-0.10%
35.5235.4935.5435.48+0.09%
35.4935.4935.5035.420.00%
35.4935.3535.4935.35+0.39%
35.3535.4135.4135.35-0.17%
35.4135.4035.7135.40+0.05%
35.4035.3935.4035.370.00%
35.3935.3835.4135.23+0.03%
35.3835.3335.3935.33+0.16%
35.3335.3635.5635.33-0.10%
35.3635.4035.4035.36-0.11%
35.4035.4735.4735.40-0.21%
35.4735.4435.5235.44+0.10%
35.4435.4935.5035.44-0.14%
35.4935.3035.4935.26+0.51%
35.3035.3035.6135.26+0.02%
35.3035.1435.3035.140.00%
35.3035.2735.3935.27+0.07%
35.2735.3035.3035.14-0.09%
35.3035.2935.3135.08+0.05%
35.2935.2535.2935.20+0.12%
35.2535.2835.2835.24-0.08%
35.2835.2535.2835.25+0.08%
35.2535.2035.4035.20+0.14%
35.2035.2935.2935.09-0.27%
35.2935.3935.5235.28-0.27%
35.3935.4335.4535.21-0.10%
35.4335.3835.4435.38+0.13%
Cao nhất: 35.75Thấp nhất: 35.08Chênh lệch: 0.66Trung bình: 35.37% Thay đổi: 0.29
Bạn cảm thấy thế nào về SAR/NPR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ