SAR/GBP - Đồng Riyal Saudi Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.2198
+0.0001(+0.06%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2196
 • Giá Mua/Bán:
  0.2197/0.2198
 • Biên độ ngày:
  0.2193 - 0.2205
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử SAR/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 09/08/2022
0.21980.22010.22050.2193-0.16%
0.22010.22040.22090.2192-0.12%
0.22040.21890.22170.2187+0.79%
0.21870.21900.22060.2181-0.12%
0.21890.21860.21980.2179+0.14%
0.21860.21740.21890.2168+0.61%
0.21730.21880.21900.2166-0.67%
0.21880.21880.22070.2174+0.08%
0.21860.21920.22000.2184-0.16%
0.21890.22120.22150.2185-1.04%
0.22120.22100.22250.2201+0.15%
0.22090.22170.22250.2202-0.34%
0.22170.22180.22330.2206-0.06%
0.22180.22240.22380.2216-0.19%
0.22220.22200.22260.2211+0.12%
0.22190.22280.22340.2211-0.35%
0.22270.22470.22470.2213-0.83%
0.22460.22530.22570.2242-0.28%
0.22520.22410.22650.2239+0.53%
0.22410.22410.22530.22260.00%
0.22410.22410.22570.2236+0.04%
0.22400.22150.22450.2212+1.16%
Cao nhất: 0.2265Thấp nhất: 0.2166Chênh lệch: 0.0100Trung bình: 0.2211% Thay đổi: -0.7385
Bạn cảm thấy thế nào về SAR/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ