RUB/KGS - Đồng Rúp Nga Đồng som của Kyrgyzstan

Tỷ giá thời gian thực
1.0844
+0.0031(+0.29%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.0813
 • Giá Mua/Bán:
  1.0840/1.0848
 • Biên độ ngày:
  1.0749 - 1.0896
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Đồng Rúp Nga
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng som của Kyrgyzstan

Dữ liệu Lịch sử RUB/KGS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 04/06/2023
1.08401.08171.10401.069225.86K+0.25%
1.08131.07441.09801.068927.61K+0.68%
1.07401.07961.10721.066951.47K-7.80%
1.16481.09171.16541.066662.59K+6.68%
1.09191.10901.12261.046827.30K-1.52%
1.10871.09491.11621.073726.00K+1.30%
1.09451.09151.10951.081727.89K+0.26%
1.09171.09211.11701.079553.45K0.00%
1.09171.08751.10611.078542.48K+0.42%
1.08711.09321.11111.080934.46K-0.55%
1.09321.08891.10831.066831.90K+0.43%
1.08851.09791.10651.080333.93K-0.12%
1.08981.08721.09981.072826.21K+0.23%
1.08741.09251.11661.075932.69K-0.70%
1.09501.12911.13361.086236.02K-3.02%
1.12911.14371.15091.108431.43K-0.07%
1.12981.14741.17011.110948.99K-1.49%
1.14691.11981.15831.103761.07K+2.07%
1.12361.12361.14021.10100.29K+0.04%
1.12321.12241.14921.09980.24K+0.11%
1.12201.11061.15521.103428.38K+0.89%
1.11211.10121.14001.093126.69K+0.97%
Cao nhất: 1.1701Thấp nhất: 1.0468Chênh lệch: 0.1233Trung bình: 1.1050% Thay đổi: -1.5798
Bạn cảm thấy thế nào về RUB/KGS?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ