RUB/KES - Đồng Rúp Nga Đồng Shilling Kenya

Tỷ giá thời gian thực
1.7031
+0.0073(+0.43%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.6958
 • Giá Mua/Bán:
  1.6908/1.7153
 • Biên độ ngày:
  1.6958 - 1.7195
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rúp Nga
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Shilling Kenya

Phân tích RUB/KES

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ