PLN/RUB - Zloty Ba Lan Đồng Rúp Nga

13.41
-0.03(-0.25%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  13.45
 • Giá Mua/Bán:
  13.41/13.41
 • Biên độ ngày:
  13.37 - 13.47
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Zloty Ba Lan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rúp Nga

Dữ liệu Lịch sử PLN/RUB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/10/2022 - 26/11/2022
13.4113.4413.4713.37+0.39%
13.3613.4413.7413.13-0.61%
13.4413.2913.5313.14+1.23%
13.2813.3513.4913.09-0.57%
13.3513.3713.4813.03+0.67%
13.2613.2813.2813.26-0.78%
13.3713.3213.5913.16+0.40%
13.3213.4513.5613.09-0.95%
13.4413.2313.6113.04+1.65%
13.2313.4513.6113.03-1.66%
13.4513.3913.5313.05+0.47%
13.3913.2013.5413.01+1.41%
13.2012.9513.2912.78+1.94%
12.9513.1113.2712.88-1.10%
13.0913.1713.6712.77-0.61%
13.1713.1814.0812.720.00%
13.1812.9513.3012.77+1.77%
12.9512.7313.1112.61+1.73%
12.7312.9613.4012.71-1.83%
12.9713.0013.1512.64-0.26%
13.0012.9913.1912.73+0.15%
12.9812.9413.2612.82+0.43%
12.9213.0213.3612.67-0.62%
13.0012.9613.1912.76+0.31%
Cao nhất: 14.08Thấp nhất: 12.61Chênh lệch: 1.46Trung bình: 13.19% Thay đổi: 3.45
Bạn cảm thấy thế nào về PLN/RUB?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ