PLN/RUB - Zloty Ba Lan Đồng Rúp Nga

24.4944
0.0000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  24.4944
 • Giá Mua/Bán:
  24.4944/24.4944
 • Biên độ ngày:
  24.4944 - 24.4944
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Zloty Ba Lan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rúp Nga

Thảo luận PLN/RUB

Bạn cảm thấy thế nào về PLNRUBFIX=?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ