Xin hãy lưu ý rằng Cặp Tiền Tệ được sử dụng rộng rãi hơn là GBP/PLN

PLN/GBP - Zloty Ba Lan Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.1802
+0.0003(+0.18%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1798
 • Giá Mua/Bán:
  0.1802/0.1802
 • Biên độ ngày:
  0.1802 - 0.1805
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Zloty Ba Lan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử PLN/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 11/08/2022
0.18020.18040.18050.1802+0.18%
0.17990.17980.18080.1787+0.17%
0.17960.17960.18010.1792+0.11%
0.17940.17910.17980.1786+0.28%
0.17890.17880.17970.1782+0.22%
0.17850.17820.17890.1769+0.28%
0.17800.17690.17860.1765+0.79%
0.17660.17750.17840.1765-0.39%
0.17730.17740.17790.1762+0.06%
0.17720.17600.17800.1753+0.85%
0.17570.17540.17630.1739+0.29%
0.17520.17670.17720.1747-0.74%
0.17650.17960.18030.1762-1.62%
0.17940.17960.18110.1791+0.06%
0.17930.17900.17980.1777+0.28%
0.17880.17830.18060.1780+0.45%
0.17800.17940.17990.1774-0.67%
0.17920.17690.17980.1767+1.41%
0.17670.17790.17830.1767-0.56%
0.17770.17590.17840.1756+1.14%
0.17570.17510.17660.1743+0.46%
0.17490.17520.17570.1737-0.06%
0.17500.17590.17660.1743-0.34%
0.17560.17730.17760.1755-0.85%
Cao nhất: 0.1811Thấp nhất: 0.1737Chênh lệch: 0.0073Trung bình: 0.1776% Thay đổi: 1.7687
Bạn cảm thấy thế nào về PLN/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ