PLN/EGP - Zloty Ba Lan Đồng Bảng Ai Cập

Tỷ giá thời gian thực
7.0852
+0.0555(+0.79%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  7.0297
 • Giá Mua/Bán:
  7.0738/7.0967
 • Biên độ ngày:
  7.0243 - 7.1021
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Zloty Ba Lan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Ai Cập

Thảo luận PLN/EGP

Bạn cảm thấy thế nào về PLN/EGP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ