PLN/CNY - Zloty Ba Lan Yuan Trung Quốc

Tỷ giá thời gian thực
1.5772
+0.0120(+0.77%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.5652
 • Giá Mua/Bán:
  1.5770/1.5775
 • Biên độ ngày:
  1.5638 - 1.5783
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Zloty Ba Lan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Yuan Trung Quốc

Thảo luận PLN/CNY

Bạn cảm thấy thế nào về PLN/CNY?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ