PLN/BBD - Zloty Ba Lan Đô la Barbados

Tỷ giá thời gian thực
0.4760
-0.0020(-0.43%)
  • Giá đ.cửa hôm trước:
    0.478
  • Giá Mua/Bán:
    0.4649/0.4870
  • Biên độ ngày:
    0.4733 - 0.4776
  • Loại:Tiền tệ
  • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
  • Cơ bản:Zloty Ba Lan
  • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Barbados

Dữ liệu Lịch sử PLN/BBD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/05/2023 - 31/05/2023
0.47600.47750.47760.4733-0.33%
0.47750.47840.47960.4766-0.18%
0.47840.47900.48130.4778-0.15%
0.47910.47790.48010.4779+0.25%
0.47790.48070.48180.4769-0.59%
0.48070.48100.48170.4791-0.06%
0.48100.48430.48660.4805-0.68%
0.48430.48520.48600.4826-0.19%
0.48520.48080.48550.4793+0.92%
0.48080.48100.48120.4803-0.04%
0.48100.47860.48400.4785+0.49%
0.47860.48390.48420.4775-1.08%
0.48390.48800.49040.4829-0.86%
0.48810.48730.49060.4864+0.15%
0.48730.48520.48990.4847+0.44%
0.48520.48460.48560.4842+0.10%
0.48470.48530.48690.4811-0.15%
0.48540.49080.49140.4849-1.08%
0.49070.48620.49170.4855+0.94%
0.48610.48670.48730.4802-0.12%
0.48670.48640.48880.4837+0.08%
0.48630.48650.48670.4861-0.06%
0.48670.48490.48730.4838+0.36%
0.48490.48700.48850.4806-0.44%
0.48700.48560.48780.4854+0.26%
0.48580.48090.48580.4809+1.05%
0.48080.48420.48480.4795-0.72%
Cao nhất: 0.4917Thấp nhất: 0.4733Chênh lệch: 0.0183Trung bình: 0.4833% Thay đổi: -1.7137
Bạn cảm thấy thế nào về PLN/BBD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ