PEN/CLP - Đồng Sol Peru Đồng Peso Chile

Ngoại hối thời gian thực
242.37
-7.07(-2.83%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  249.44
 • Giá Mua/Bán:
  241.99/242.76
 • Biên độ ngày:
  242.37 - 242.37
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Sol Peru
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Peso Chile

Dữ liệu Lịch sử PEN/CLP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
242.37242.37242.37242.370.00%
242.37249.44251.17240.70-2.83%
249.44252.49252.49247.78-1.21%
252.49248.16254.60247.97+1.75%
248.16243.10249.23243.05+2.08%
243.10239.53243.29237.49+1.49%
239.53239.09242.91238.56+0.18%
239.09238.24240.73238.22+0.36%
238.24237.75239.36237.75+0.21%
237.75237.36238.35237.01+0.16%
237.36239.31241.18236.23-0.81%
239.31238.05239.97236.17+0.53%
238.05233.02239.16231.16+2.16%
233.02233.16233.94229.87-0.06%
233.16227.14235.23224.31+2.65%
227.14227.11228.54225.44+0.01%
227.11229.96232.28226.38-1.24%
229.96226.67231.57224.07+1.45%
226.67226.49226.92216.42+0.08%
226.49232.49233.16225.80-2.58%
232.49233.18235.66230.14-0.30%
233.18233.32236.34231.63+0.37%
232.32230.28233.55227.75+1.30%
229.33233.29235.39229.93-1.42%
Cao nhất: 254.60Thấp nhất: 216.42Chênh lệch: 38.18Trung bình: 236.59% Thay đổi: 4.19
Bạn cảm thấy thế nào về PEN/CLP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ