PEN/CLP - Đồng Sol Peru Đồng Peso Chile

Ngoại hối thời gian thực
242.37
-7.07(-2.83%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  249.44
 • Giá Mua/Bán:
  241.99/242.76
 • Biên độ ngày:
  242.37 - 242.37
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Sol Peru
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Peso Chile

Thảo luận PEN/CLP

Bạn cảm thấy thế nào về PEN/CLP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ