PEN/BRL - Đồng Sol Peru Đồng Real của Brazil

Ngoại hối thời gian thực
1.3092
+0.0077(+0.59%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.3014
 • Giá Mua/Bán:
  1.3090/1.3093
 • Biên độ ngày:
  1.3004 - 1.3189
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Sol Peru
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Real của Brazil

Thảo luận PEN/BRL

Bạn cảm thấy thế nào về PEN/BRL?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ