NZD/LKR - Đô la New Zealand Đồng Rupee Sri Lanka

Tỷ giá thời gian thực
175.88
-3.14(-1.76%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  179.02
 • Giá Mua/Bán:
  173.91/177.85
 • Biên độ ngày:
  175.79 - 179.36
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la New Zealand
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Sri Lanka

Dữ liệu Lịch sử NZD/LKR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/05/2023 - 03/06/2023
175.88178.85179.36175.79-1.26%
178.13174.82178.71173.42+2.01%
174.61177.94178.20173.55-1.70%
177.63179.77180.06177.50-0.82%
179.11180.46180.72178.28-0.29%
179.63183.25183.89179.32-1.88%
183.07185.41185.94182.82-1.11%
185.13190.44190.87184.91-2.66%
190.19191.95192.57189.78-0.78%
191.69192.64193.21191.34-0.47%
192.60191.20193.63190.87+1.10%
190.52190.97192.20189.73-0.03%
190.56192.73193.47190.45-1.03%
192.54195.51196.02192.51-1.42%
195.31193.67195.79193.17+1.15%
193.10197.35199.31192.40-2.04%
197.13201.23203.07196.19-1.98%
201.10201.74202.50199.68+0.22%
200.66202.37202.63200.25-0.50%
201.68201.25204.37199.08+0.45%
200.78200.66201.83200.10+0.26%
200.27199.00201.34198.01+0.66%
198.95199.26202.83197.41+0.18%
Cao nhất: 204.37Thấp nhất: 173.42Chênh lệch: 30.95Trung bình: 190.01% Thay đổi: -11.44
Bạn cảm thấy thế nào về NZD/LKR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ