MXN/XCD - Peso Mexico Đô la Đông Caribe

Ngoại hối thời gian thực
0.1340
+0.0005(+0.41%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1335
 • Giá Mua/Bán:
  0.1335/0.1345
 • Biên độ ngày:
  0.1335 - 0.1341
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Peso Mexico
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Đông Caribe

Dữ liệu Lịch sử MXN/XCD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
10/07/2022 - 09/08/2022
0.13400.13380.13410.1335+0.14%
0.13380.13270.13390.1324+0.81%
0.13270.13270.13280.13240.00%
0.13270.13330.13340.1321-0.41%
0.13330.13220.13360.1321+0.77%
0.13220.13020.13270.1302+1.53%
0.13020.13290.13290.1300-1.96%
0.13280.13270.13390.1326+0.08%
0.13270.13310.13310.1327-0.29%
0.13310.13350.13410.1326-0.31%
0.13350.13290.13370.1325+0.50%
0.13290.13240.13350.1318+0.35%
0.13240.13250.13280.13200.00%
0.13250.13190.13280.1316+0.46%
0.13180.13190.13220.1318-0.09%
0.13200.13110.13220.1308+0.65%
0.13110.13180.13220.1307-0.55%
0.13180.13200.13250.1316-0.17%
0.13210.13250.13340.1318-0.30%
0.13250.13210.13330.1320+0.26%
0.13210.13200.13210.1318+0.13%
0.13190.13030.13200.1297+1.32%
0.13020.13030.13050.12870.00%
0.13030.12980.13130.1291+0.32%
0.12980.13070.13070.1295-0.63%
0.13070.13240.13240.1303-1.34%
0.13240.13240.13250.13200.00%
Cao nhất: 0.1341Thấp nhất: 0.1287Chênh lệch: 0.0053Trung bình: 0.1321% Thay đổi: 1.1329
Bạn cảm thấy thế nào về MXN/XCD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ