MXN/NZD - Peso Mexico Đô la New Zealand

Tỷ giá thời gian thực
0.08825
-0.00054(-0.60%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.08879
 • Giá Mua/Bán:
  0.08825/0.08826
 • Biên độ ngày:
  0.08812 - 0.08898
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Peso Mexico
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la New Zealand

Dữ liệu Lịch sử MXN/NZD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/03/2023 - 30/03/2023
0.088250.088870.088980.08812-0.67%
0.088850.087750.088930.08747+1.39%
0.087630.087960.088040.08742-0.29%
0.087880.087520.088180.08724+0.58%
0.087370.086240.087570.08568+1.41%
0.086160.086340.086450.08566-0.12%
0.086260.086820.087310.08609-0.58%
0.086760.084950.086960.08486+2.13%
0.084950.084610.085230.08317+0.81%
0.084270.086210.086400.08415-2.15%
0.086110.085180.086390.08454+1.26%
0.085040.086230.086470.08472-1.31%
0.086170.085000.086460.08402+1.46%
0.084930.088080.088730.08415-3.48%
0.087990.089290.089630.08775-1.31%
0.089160.091040.091220.08885-2.01%
0.090990.090460.091250.09023+0.68%
0.090370.089710.090480.08940+0.93%
0.089530.089540.090090.08937+0.17%
0.089380.088700.089670.08850+0.90%
0.088580.088160.089040.08813+0.47%
Cao nhất: 0.09125Thấp nhất: 0.08317Chênh lệch: 0.00808Trung bình: 0.08746% Thay đổi: 0.09715
Bạn cảm thấy thế nào về MXN/NZD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ