MXN/GBP - Peso Mexico Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.04594
+0.00049(+1.08%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.04545
 • Giá Mua/Bán:
  0.04593/0.04595
 • Biên độ ngày:
  0.04536 - 0.04608
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Peso Mexico
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử MXN/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
10/11/2023 - 10/12/2023
0.045880.045470.046080.04535+1.07%
0.045400.046090.046130.04526-1.41%
0.046050.045670.046110.04562+0.87%
0.045650.045340.045760.04511+0.69%
0.045330.045760.045890.04521-0.76%
0.045680.045570.046020.04547+0.29%
0.045550.045570.045670.04519-0.02%
0.045550.045960.046000.04547-0.82%
0.045930.046120.046220.04588-0.37%
0.046100.046400.046500.04605-0.47%
0.046320.046410.046490.04627-0.15%
0.046390.046550.046580.04630-0.25%
0.046500.046380.046760.04625+0.37%
0.046330.046710.046790.04618-0.78%
0.046700.046600.046820.04651+0.40%
0.046510.046750.046930.04651-0.52%
0.046760.046540.046790.04644+0.49%
0.046530.046130.046610.04606+0.92%
0.046110.046260.046520.04598-0.26%
0.046230.046380.046420.04609-0.20%
0.046320.045900.046430.04567+1.02%
Cao nhất: 0.04693Thấp nhất: 0.04511Chênh lệch: 0.00182Trung bình: 0.04609% Thay đổi: 0.06324
Bạn cảm thấy thế nào về MXN/GBP?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ