KWD/SAR - Đồng Dinar Kuwait Đồng Riyal Saudi

Ngoại hối thời gian thực
12.2575
-0.0002(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  12.2576
 • Giá Mua/Bán:
  12.2420/12.2729
 • Biên độ ngày:
  12.2461 - 12.2614
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Dinar Kuwait
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Riyal Saudi

Dữ liệu Lịch sử KWD/SAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2022 - 08/12/2022
12.257512.257612.261412.24610.00%
12.257612.242112.261412.2339+0.12%
12.242512.234312.267612.2313+0.07%
12.233912.262212.267312.2311-0.24%
12.263512.259712.270212.2381+0.03%
12.259712.230512.262312.2286+0.24%
12.230112.210012.231312.2052+0.16%
12.210012.213512.227612.2087-0.03%
12.213512.217112.233412.2122-0.02%
12.215712.224912.228612.2120-0.07%
12.224512.208112.238012.2075+0.13%
12.208112.198012.212412.1968+0.08%
12.198012.189712.203112.1876+0.07%
12.189712.213712.227012.1828-0.17%
12.210512.214712.219512.2041+0.02%
12.208112.205712.219212.2001+0.02%
12.206112.209512.215212.1981-0.03%
12.210312.214112.229812.1985-0.03%
12.214112.214912.228212.2026-0.32%
12.253512.214112.257412.2044+0.32%
12.214112.158412.222112.1511+0.45%
12.158812.169812.172012.1507-0.09%
12.169812.141112.173912.1371+0.24%
Cao nhất: 12.2702Thấp nhất: 12.1371Chênh lệch: 0.1331Trung bình: 12.2195% Thay đổi: 0.9580
Bạn cảm thấy thế nào về KWD/SAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ