JOD/AED - Đồng Dinar Jordan Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Ngoại hối thời gian thực
5.1810
+0.0004(+0.01%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  5.1807
 • Giá Mua/Bán:
  5.1809/5.1812
 • Biên độ ngày:
  5.1781 - 5.1818
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Đồng Dinar Jordan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Dữ liệu Lịch sử JOD/AED

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 30/09/2022
5.18105.18075.18185.1781+0.01%
5.18035.18215.18315.1762+0.15%
5.17285.18065.18785.16930.00%
5.17285.18065.18605.16780.00%
5.17285.17635.18455.16770.00%
5.17275.18065.18355.16760.00%
5.17285.18065.18455.16810.00%
5.17285.18065.18485.16670.00%
5.17285.18065.18715.17040.00%
5.17285.18075.18455.16920.00%
5.17285.18075.18495.16740.00%
5.17285.18065.18355.16810.00%
5.17285.18065.18455.16760.00%
5.17285.18065.18495.16800.00%
5.17285.17645.18725.16780.00%
5.17285.18065.18455.16690.00%
5.17285.18065.18315.16810.00%
5.17285.18065.18455.16830.00%
5.17285.18065.18315.16870.00%
5.17285.17645.18245.16930.00%
5.17285.18065.18245.16960.00%
5.17285.18065.18245.16940.00%
5.17285.18065.18705.16710.00%
5.17285.18065.18135.17250.00%
Cao nhất: 5.1878Thấp nhất: 5.1667Chênh lệch: 0.0212Trung bình: 5.1735% Thay đổi: 0.1591
Bạn cảm thấy thế nào về JOD/AED?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ