CNY/QAR - Yuan Trung Quốc Đồng Riyal Qatar

Tỷ giá thời gian thực
0.5319
+0.0012(+0.23%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.5307
 • Giá Mua/Bán:
  0.5297/0.5342
 • Biên độ ngày:
  0.5291 - 0.5333
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Yuan Trung Quốc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Riyal Qatar

Dữ liệu Lịch sử CNY/QAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/03/2023 - 30/03/2023
0.53190.53070.53330.5291+0.64%
0.52850.53350.54020.53022.59K-0.90%
0.53320.53390.53410.53212.33K+0.08%
0.53280.53420.53450.53191.75K+0.58%
0.52970.53370.53400.52901.83K-0.69%
0.53340.53330.53800.53191.78K+0.84%
0.52900.53210.53340.53053.09K-0.62%
0.53230.53190.53370.53161.65K+0.06%
0.53200.53130.53270.53021.53K+0.67%
0.52840.52950.53240.52932.48K+0.17%
0.52750.52860.53110.52832.90K+0.12%
0.52690.53160.53270.52852.70K-1.04%
0.53250.53210.53490.53022.42K+0.17%
0.53160.52940.53520.52852.21K+0.91%
0.52680.52380.52860.52333.27K+0.82%
0.52250.52390.52650.52322.39K-0.19%
0.52350.52330.52690.52302.76K+0.17%
0.52260.52640.52900.52413.50K-0.50%
0.52520.52940.53020.52592.84K-0.30%
0.52680.52910.53060.52802.85K+0.12%
0.52610.53170.53220.52742.96K-0.66%
Cao nhất: 0.5402Thấp nhất: 0.5230Chênh lệch: 0.0172Trung bình: 0.5287% Thay đổi: 0.4168
Bạn cảm thấy thế nào về CNY/QAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ