CNH/JPY - Yuan Trung Quốc Hải Ngoại Đồng Yên Nhật

Tỷ giá thời gian thực
20.2260
+0.0491(+0.24%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  20.1769
 • Giá Mua/Bán:
  20.2245/20.2276
 • Biên độ ngày:
  20.1662 - 20.2308
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Yuan Trung Quốc Hải Ngoại
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Yên Nhật

Dữ liệu Lịch sử CNH/JPY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
22/08/2023 - 22/09/2023
20.227320.185420.230820.1683+0.25%
20.176920.300220.321920.1477-0.59%
20.296420.245320.308320.2099+0.27%
20.242020.244220.263820.2131+0.01%
20.239220.304420.331220.2222-0.31%
20.302420.230920.333120.2057+0.38%
20.225820.277520.280520.1696-0.23%
20.272820.141920.300620.1352+0.65%
20.141920.073920.160620.0546+0.37%
20.068219.960420.097219.91300.00%
20.069020.062920.087419.9809+0.05%
20.058820.170920.197320.0357-0.53%
20.166420.225920.233120.1146-0.28%
20.222320.133820.246020.0906+0.45%
20.132220.122720.150020.0846+0.09%
20.114420.004220.128519.9193+0.57%
20.000320.020720.095719.9667-0.09%
20.018620.030220.070819.9604-0.05%
20.028020.093720.163220.0068-0.32%
20.093220.074920.148120.0460+0.10%
20.072720.029920.094919.9855+0.23%
20.026119.876420.042019.8423+0.77%
19.872419.970319.999319.8385-0.46%
19.965020.057420.097319.9160-0.43%
Cao nhất: 20.3331Thấp nhất: 19.8385Chênh lệch: 0.4946Trung bình: 20.1263% Thay đổi: 0.8762
Bạn cảm thấy thế nào về CNH/JPY?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Yuan Trung Quốc Hải Ngoại
Bắc Mỹ
Châu Âu