BRL/BHD - Đồng Real của Brazil Đồng Dinar Bahrain

Ngoại hối thời gian thực
0.0701
+0.0004(+0.60%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0697
 • Giá Mua/Bán:
  0.0701/0.0702
 • Biên độ ngày:
  0.0695 - 0.0703
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Real của Brazil
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Bahrain

Dữ liệu Lịch sử BRL/BHD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
0.07010.06970.07030.0695+0.54%
0.06970.06970.06970.06970.00%
0.06970.07090.07100.0695-1.68%
0.07090.07030.07110.0703+0.91%
0.07030.07040.07050.0697-0.11%
0.07040.07090.07130.0698-0.81%
0.07090.07000.07110.0700+1.29%
0.07000.07000.07000.07000.00%
0.07000.06950.07070.0695+0.71%
0.06950.06980.06990.0682-0.36%
0.06980.07070.07130.0697-1.31%
0.07070.07070.07070.07070.00%
0.07070.07080.07160.0705-0.15%
0.07080.07080.07080.07080.00%
0.07080.07050.07180.0698+0.35%
0.07050.07270.07270.0697-2.95%
0.07270.07330.07340.0725-0.85%
0.07330.07310.07350.0718+0.27%
0.07310.07450.07470.0729-1.89%
0.07450.07450.07450.0745+0.23%
0.07430.07370.07510.0737+0.92%
0.07370.07330.07410.0722+0.49%
0.07330.07330.07330.07330.00%
0.07330.07280.07400.0725+0.58%
0.07280.07120.07310.0698+2.35%
0.07120.07120.07120.0712-0.15%
0.07130.07060.07130.0701+0.89%
Cao nhất: 0.0751Thấp nhất: 0.0682Chênh lệch: 0.0069Trung bình: 0.0714% Thay đổi: -0.8183
Bạn cảm thấy thế nào về BRL/BHD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ