AUD/HUF - Đô la Úc Forint Hungary

Ngoại hối thời gian thực
275.792
+4.049(+1.49%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  271.744
 • Giá Mua/Bán:
  275.536/276.049
 • Biên độ ngày:
  275.229 - 276.197
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Úc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Forint Hungary

Dữ liệu Lịch sử AUD/HUF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
275.792275.776276.197275.229+0.02%
275.733272.543276.441271.044+1.14%
272.637272.176272.724272.046+0.04%
272.535271.862273.556270.152+0.32%
271.653271.508273.104269.965+0.18%
271.155270.764273.929269.267+0.24%
270.503270.205271.507268.639+0.16%
270.065267.230270.717266.932+1.21%
266.846268.645269.223265.841-0.59%
268.428269.344272.147268.449-0.26%
269.126271.361271.919268.448-0.70%
271.026274.744275.127267.785-1.29%
274.564276.331277.220273.263-0.52%
276.005277.068278.632275.238-0.25%
276.687276.485281.529275.599+0.15%
276.266275.139280.276273.119+0.47%
274.981271.798275.283270.677+1.19%
271.737269.575272.329267.872+0.99%
269.064269.581272.341268.587-0.11%
269.365269.654272.061267.792+0.02%
269.323268.500271.332266.467+0.41%
268.215269.699271.491266.583-0.49%
269.524270.051272.344268.296-0.09%
Cao nhất: 281.529Thấp nhất: 265.841Chênh lệch: 15.688Trung bình: 271.793% Thay đổi: 2.234
Bạn cảm thấy thế nào về AUD/HUF?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ