ARS/ZAR - Đồng Peso Argentina Rand Nam Phi

Tỷ giá thời gian thực
0.0521
-0.0001(-0.10%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0521
 • Giá Mua/Bán:
  0.0520/0.0521
 • Biên độ ngày:
  0.0519 - 0.0522
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Rand Nam Phi

Dữ liệu Lịch sử ARS/ZAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/10/2023 - 30/11/2023
0.05200.05210.05210.0518-0.19%
0.05210.05180.05210.0513+0.77%
0.05170.05200.05230.0516-0.58%
0.05200.05270.05270.0518-1.14%
0.05260.05270.05310.0525-0.19%
0.05270.05300.05300.0525-0.38%
0.05290.05240.05310.0521+1.15%
0.05230.05180.05250.0516+0.97%
0.05180.05190.05210.0516-0.19%
0.05190.05200.05210.05160.00%
0.05190.05160.05220.0514+0.78%
0.05150.05200.05220.0514-1.15%
0.05210.05350.05370.0520-2.62%
0.05350.05360.05370.05340.00%
0.05350.05330.05380.0532+0.38%
0.05330.05270.05340.0527+0.95%
0.05280.05250.05310.0523+0.96%
0.05230.05230.05270.0520+0.19%
0.05220.05220.05250.0518+0.19%
0.05210.05270.05280.0520-0.95%
0.05260.05290.05310.0523-0.38%
0.05280.05320.05360.0529-0.94%
0.05330.05390.05420.0532-1.11%
0.05390.05390.05400.0536+0.19%
Cao nhất: 0.0542Thấp nhất: 0.0513Chênh lệch: 0.0028Trung bình: 0.0525% Thay đổi: -3.3457
Bạn cảm thấy thế nào về ARS/ZAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ