ARS/UYU - Đồng Peso Argentina Đồng Peso Uruguay

Ngoại hối thời gian thực
0.2987
-0.0016(-0.55%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.3003
 • Giá Mua/Bán:
  0.2986/0.2988
 • Biên độ ngày:
  0.2987 - 0.2987
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Peso Uruguay

Thảo luận ARS/UYU

Bạn cảm thấy thế nào về ARS/UYU?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ