ARS/SGD - Đồng Peso Argentina Đô la Singapore

Tỷ giá thời gian thực
0.00370
0.00000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0037
 • Giá Mua/Bán:
  0.00370/0.00370
 • Biên độ ngày:
  0.00370 - 0.00370
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Singapore

Dữ liệu Lịch sử ARS/SGD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2023 - 08/12/2023
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003700.003700.003700.00%
0.003700.003800.003800.00370-2.63%
0.003800.003800.003800.003800.00%
0.003800.003800.003800.003800.00%
0.003800.003800.003800.003750.00%
0.003800.003800.003800.003800.00%
0.003800.003800.003800.003800.00%
0.003800.003800.003800.003800.00%
0.003800.003900.003900.00380-2.56%
0.003900.003900.003900.003850.00%
0.003900.003900.003900.003900.00%
0.003900.003900.003900.003900.00%
0.003900.003900.003900.003900.00%
0.003900.003900.003900.003900.00%
Cao nhất: 0.00390Thấp nhất: 0.00370Chênh lệch: 0.00020Trung bình: 0.00377% Thay đổi: -5.12820
Bạn cảm thấy thế nào về ARS/SGD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ