AED/OMR - Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Đồng Rial của Oman

Tỷ giá thời gian thực
0.1048
0.0000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1048
 • Giá Mua/Bán:
  0.1048/0.1049
 • Biên độ ngày:
  0.1047 - 0.1048
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rial của Oman

Dữ liệu Lịch sử AED/OMR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/03/2023 - 29/03/2023
0.10470.10480.10480.10473.72K-0.10%
0.10480.10470.10490.1047+0.24%
0.10450.10470.10490.10475.04K-0.18%
0.10470.10480.10490.1048-0.05%
0.10480.10480.10490.10477.45K0.00%
0.10480.10480.10490.10477.44K0.00%
0.10480.10480.10490.10475.27K0.00%
0.10480.10470.10490.10470.20K+0.07%
0.10470.10480.10490.1048-0.08%
0.10480.10480.10490.10470.69K0.00%
0.10480.10480.10490.10473.02K0.00%
0.10480.10480.10490.10475.24K0.00%
0.10480.10480.10490.10470.17K0.00%
0.10470.10480.10490.10480.00%
0.10470.10480.10490.10470.61K0.00%
0.10470.10480.10490.10476.61K0.00%
0.10470.10480.10490.104711.36K0.00%
0.10470.10480.10490.104711.20K0.00%
0.10470.10480.10490.10480.00%
0.10470.10480.10490.104711.94K0.00%
0.10470.10480.10490.104719.54K0.00%
Cao nhất: 0.1049Thấp nhất: 0.1047Chênh lệch: 0.0002Trung bình: 0.1047% Thay đổi: -0.0220
Bạn cảm thấy thế nào về AED/OMR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ