XRP/CAD - XRP Đô la Canada

0.53511
-0.01357(-2.47%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  0.53505/0.53517
 • Biên độ ngày:
  0.52803 - 0.56064
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:XRP
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Canada

Dữ liệu Lịch sử XRP/CAD Synthetic

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/12/2022 - 30/01/2023
0.535110.549830.560640.52803-2.71%
0.550030.542720.555200.54125+1.29%
0.543030.549400.554690.54054-1.17%
0.549440.544530.549850.53182+0.73%
0.545430.558300.559020.54220-2.21%
0.557730.544400.567570.53122+2.28%
0.545280.566070.575580.53989-3.61%
0.565720.535150.578180.53466+5.65%
0.535480.539690.550980.53113-0.79%
0.539760.552460.556770.53572-2.37%
0.552860.529170.553240.51962+4.51%
0.529030.510530.532700.50874+3.30%
0.512130.518420.529070.49396-1.12%
0.517920.516530.532780.50818+0.11%
0.517370.515050.542490.50700+0.38%
0.515440.529600.531220.50896-2.72%
0.529840.516620.547680.50829+2.49%
0.516970.501180.517880.49484+3.20%
0.500960.500910.509050.48769+0.14%
0.500240.470940.505360.46755+6.13%
0.471340.467200.475130.46048+0.90%
0.467150.463780.477230.46203+0.85%
0.463230.462770.465990.45500+0.11%
0.462700.462860.464560.45921-0.06%
0.462990.458220.465020.45001+1.04%
0.458210.468160.470220.45624-2.29%
0.468940.469730.480190.46440-0.17%
0.469740.471850.476780.46339-0.52%
0.472180.458330.481820.42705+3.02%
0.458320.459080.460190.45456-0.17%
0.459080.467190.467430.45907-1.76%
0.467300.463590.467700.45245+0.74%
Cao nhất: 0.57818Thấp nhất: 0.42705Chênh lệch: 0.15112Trung bình: 0.50753% Thay đổi: 15.35218
Bạn cảm thấy thế nào về XRP/CAD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ