USDC/USD - USD Coin Đô la Mỹ

0.9963
-0.0007(-0.07%)
 • Khối lượng:
  4,861,685
 • Giá Mua/Bán:
  0.9961/0.9963
 • Biên độ ngày:
  0.9928 - 0.9980
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:USD Coin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Mỹ

Dữ liệu Lịch sử USDC/USD Huobi

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
0.99630.99690.99760.99534.86M-0.05%
0.99680.99720.99750.99621.80M-0.04%
0.99720.99750.99790.99641.85M-0.03%
0.99750.99740.99900.99626.14M+0.01%
0.99740.99590.99880.99582.94M+0.14%
0.99600.99580.99770.99256.49M+0.02%
0.99580.99450.99680.98169.63M+0.12%
0.99460.98420.99570.979916.14M+1.06%
0.98420.95940.98750.937220.01M+2.51%
0.96010.99610.99620.8631108.68M-3.61%
0.99611.00011.00030.995423.69M-0.40%
1.00011.00001.00070.999917.76M+0.01%
1.00000.99991.00010.999916.66M+0.01%
0.99990.99991.00090.999822.35M0.00%
0.99990.99981.00020.999816.39M0.00%
0.99990.99981.00000.999816.37M+0.01%
0.99980.99981.00000.999814.52M-0.01%
0.99990.99991.00000.999519.61M0.00%
0.99990.99991.00010.999714.63M0.00%
0.99990.99991.00060.999719.63M0.00%
0.99990.99991.00010.999814.73M0.00%
0.99991.00001.00010.999815.66M-0.01%
1.00000.99981.00020.999813.46M+0.02%
0.99980.99991.00010.999814.11M-0.01%
0.99990.99981.00010.99968.15M+0.01%
0.99980.99991.00000.99978.46M-0.01%
0.99990.99981.00010.999614.58M+0.01%
0.99980.99991.00000.999720.31M-0.01%
0.99990.99981.00120.999518.63M+0.01%
Cao nhất: 1.0012Thấp nhất: 0.8631Chênh lệch: 0.1381Trung bình: 0.9969% Thay đổi: -0.3501
Bạn cảm thấy thế nào về USDC/USD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Bắc Mỹ
Châu Á
Châu Âu