USDC/USD - USD Coin Đô la Mỹ

0.9999
-0.0001(-0.01%)
 • Khối lượng:
  112,632,477
 • Giá Mua/Bán:
  0.0000/0.0000
 • Biên độ ngày:
  0.9997 - 1.0000
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:USD Coin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Mỹ

Dữ liệu Lịch sử USDC/USD Binance

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
0.99990.99990.99990.99990.00%
0.99990.99990.99990.99990.00%
0.99990.99990.99990.99990.00%
0.99991.00001.00000.9999112.63M0.00%
0.99990.99991.00000.9998109.37M0.00%
0.99991.00011.00010.9999118.48M-0.01%
1.00001.00001.00010.999991.39M0.00%
1.00000.99991.00020.9999187.22M+0.01%
0.99990.99991.00000.9999124.57M-0.01%
1.00000.99991.00000.9998175.14M+0.01%
0.99991.00001.00010.9998194.12M-0.02%
1.00010.99991.00010.999987.34M+0.02%
0.99991.00001.00010.9999120.45M-0.02%
1.00011.00011.00020.9999562.81M0.00%
1.00010.99981.00030.9997486.84M+0.03%
0.99980.99991.00010.9998167.35M-0.02%
1.00000.99981.00000.9996265.66M+0.02%
0.99980.99971.00000.9997194.70M+0.01%
0.99970.99970.99990.9997137.93M0.00%
0.99970.99971.00000.9995214.58M0.00%
0.99970.99991.00000.9997225.68M-0.02%
0.99990.99991.00000.9999148.84M-0.01%
1.00001.00001.00010.9999162.69M0.00%
1.00001.00001.00011.0000198.34M-0.01%
1.00011.00001.00010.9999136.29M+0.02%
0.99991.00001.00010.999976.01M0.00%
0.99990.99991.00000.999937.91M0.00%
0.99991.00001.00010.9999129.27M-0.01%
1.00001.00011.00010.9999189.67M0.00%
1.00000.99991.00010.9999129.39M+0.01%
0.99991.00001.00010.9999160.37M-0.01%
1.00001.00011.00010.9999166.86M0.00%
Cao nhất: 1.0003Thấp nhất: 0.9995Chênh lệch: 0.0008Trung bình: 0.9999% Thay đổi: -0.0100
Bạn cảm thấy thế nào về USDC/USD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Bắc Mỹ
Châu Á