BTC/RUB - Bitcoin Đồng Rúp Nga

1,688,965
-40,644(-2.35%)
 • Khối lượng:
  10
 • Giá Mua/Bán:
  1,687,490/1,690,145
 • Biên độ ngày:
  1,682,482 - 1,753,055
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Bitcoin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rúp Nga

Dữ liệu Lịch sử BTC/RUB EXMO

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/12/2022 - 30/01/2023
1,688,9661,751,0571,752,5251,682,4820.01K-3.55%
1,751,0571,697,0231,753,0551,690,0010.01K+3.18%
1,697,0231,711,9801,715,4391,691,0670.01K-0.87%
1,711,9801,712,8861,729,9271,680,1000.01K-0.05%
1,712,8861,713,7791,729,9271,685,4160.01K-0.05%
1,713,7791,686,9231,745,6841,653,5240.01K+1.59%
1,686,9231,715,1821,718,6741,651,6560.01K-1.65%
1,715,1821,672,9571,715,5851,650,0000.01K+2.52%
1,672,9571,678,0611,700,5891,650,0000.01K-0.30%
1,678,0611,676,7401,798,0001,630,9920.01K+0.08%
1,676,7401,577,8201,680,0001,552,9560.01K+6.27%
1,577,8201,545,7081,590,0001,535,0000.01K+2.08%
1,545,7081,575,0011,604,9221,512,7830.01K-1.86%
1,575,0011,582,7191,598,2481,549,0510.01K-0.49%
1,582,7191,503,9251,594,3881,503,6170.02K+5.24%
1,503,9251,506,7141,508,9531,436,7750.01K-0.19%
1,506,7141,445,3371,511,1111,416,0000.01K+4.25%
1,445,3371,364,9461,472,6711,354,0910.02K+5.89%
1,364,9461,325,6721,380,0001,297,4100.02K+2.96%
1,325,6721,270,0831,333,0001,258,4690.01K+4.38%
1,270,0831,253,2181,273,1291,247,5000.00K+1.35%
1,253,2181,261,7411,278,9991,208,4010.02K-0.68%
1,261,7411,263,9641,269,5001,240,0040.01K-0.18%
1,263,9641,255,1491,280,0001,245,3040.00K+0.70%
1,255,1491,257,9751,268,0001,245,0000.00K-0.22%
1,257,9751,260,9891,270,0001,243,0000.00K-0.24%
1,260,9891,262,3911,286,9991,240,0000.01K-0.11%
1,262,3911,267,4131,287,5821,240,0000.01K-0.40%
1,267,4131,260,2751,284,0211,235,0010.01K+0.57%
1,260,2751,256,0911,274,4411,250,0020.00K+0.33%
1,256,0911,258,9331,279,9991,246,0010.00K-0.23%
1,258,9331,261,0801,274,4421,240,0000.00K-0.17%
Cao nhất: 1,798,000Thấp nhất: 1,208,401Chênh lệch: 589,599Trung bình: 1,476,925% Thay đổi: 34
Bạn cảm thấy thế nào về BTC/RUB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ