Brent Oil WTI Futures - 01/24 (LCOc3)

ICE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
91.82
+0.71(+0.78%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Phân tích Hợp đồng Tương lai Dầu Brent