Brent Oil WTI Futures - 11/23 (LCOc1)

ICE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
92.89
-0.64
(-0.68%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
92.20
93.16
Biên độ 52 tuần
70.12
99.55
Thay đổi 1 năm
2.59%
Ngày Thanh toán
29/09/2023

Phân tích Hợp đồng Tương lai Dầu Brent