Hợp đồng Tương lai Dầu Brent - 12/23 (LCOZ3)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
93.39
+0.96
(+1.04%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
92.51
93.48
Biên độ 52 tuần
70.06
99.56
Thay đổi 1 năm
12.33%
Ngày Thanh toán
31/10/2023

Tin tức Hợp đồng Tương lai Dầu Brent

...
...