Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

State Bank of Pakistan

Thêm Thông Tin

The State Bank of Pakistan is the central bank of Pakistan. While its constitution, as originally laid down in the State Bank of Pakistan Order 1948, remained basically unchanged until January 1, 1974, when the bank was nationalized, the scope of its functions was considerably enlarged. The State Bank of Pakistan Act 1956, with subsequent amendments, forms the basis of its operations today.

Chủ tịch: Mr. Yaseen Anwar

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email