Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Hungarian National Bank

Thêm Thông Tin

The Hungarian National Bank is the central bank of Hungary. The principal aim of the bank is to retain price stability. It is also responsible for issuing the national currency, the forint, controlling the cash circulation, setting the Central Bank base rate, publishing official exchange rates and managing the national reserves of foreign currency and gold to influence exchange rates. It controls the country’s monetary policy.

Chủ tịch: Gyorgy Matolcsy

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email