Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hong Kong Monetary Authority

Thêm Thông Tin

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) was established on 1 April 1993 by merging the Office of the Exchange Fund with the Office of the Commissioner of Banking. Its main functions and responsibilities are governed by the Exchange Fund Ordinance and the Banking Ordinance and it reports to the Financial Secretary. The HKMA is the government authority in Hong Kong responsible for maintaining monetary and banking stability.

Chủ tịch: Norman Chan

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email