Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Central Bank of Jordan

Thêm Thông Tin

The Central Bank of Jordan's main duties include the release and distribution of the Jordanian currency and the maintenance of a national reserve of gold and foreign currencies. The bank also maintains and insures the safety of the banking environment in Jordan.

Chủ tịch: Mr. Faris Abdel Hamid Sharaf

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email