Hợp đồng Tương lai Short Sterling - 3/22 (FSSc1)

Luân Đôn
Tiền tệ tính theo GBP
Miễn trừ Trách nhiệm
99.30
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
99.2999.32
Biên độ 52 tuần
99.2499.94
Giá đ.cửa hôm trước
99.3
Giá mở cửa
99.32
Biên độ ngày
99.29-99.32
Biên độ 52 tuần
99.24-99.94
Thay đổi 1 năm
0%
Tháng
Tháng 3 22
Quy mô HĐ
£500.000
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:H.Đ Tương lai Tài chính
Thị trường:Anh Quốc
Tháng:Tháng 3 22
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FSSc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc