STOXX Europe Large 200 EUR Price (LCXP)

Các Chỉ Số Thế Giới
456.19
-1.04(-0.23%)
  • Giá mở cửa:
    455.96
  • Biên độ ngày:
    452.47 - 457.25
  • Biên độ 52 tuần:
    392.76 - 494.24

Tổng quan STOXX Europe Large 200 EUR Price

Giá đ.cửa hôm trước
457.23
Khối lượng
0
Biên độ ngày
452.47-457.25
Giá mở cửa
455.96
K.Lg T.bình (3 thg)
-
Biên độ 52 tuần
392.76-494.24
Thay đổi 1 năm
-1.09%
Bạn cảm thấy thế nào về STOXX Europe Large 200 EUR Price?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Phân tích STOXX Europe Large 200 EUR Price

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
3.112.953.142.99+5.32%18.31M
0.21070.20940.21260.2091+0.62%13.7M
2.1012.09652.1042.081+0.21%8.46M
91.4991.1493.1591.43+0.38%1.38M
47.0046.6546.8546.27+0.75%2.43M

Mã Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
1,083.00+52.50+5.09%
3.11+0.16+5.32%
Aenaderived
127.37+4.57+3.72%
5,727.00+143.0+2.56%
49.90+1.25+2.56%

Mã Yếu Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
28.82-1.10-3.68%
72.48-1.56-2.11%
Bayerderived
53.53-1.31-2.39%
125.45-2.05-1.61%
36.23-0.49-1.33%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Trung bình ĐộngMua MạnhMua MạnhMua Mạnh
Chỉ báo Kỹ thuậtMua MạnhMua MạnhMua Mạnh
Tổng kếtMua MạnhMua MạnhMua Mạnh