Hợp đồng Tương lai IBEX35 - 6/23

9,330.0
+157.8(+1.72%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  9,172.2
 • Giá Mua/Bán:
  0.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  9,201.0 - 9,334.0
 • Loại:Chỉ Số Giao Sau
 • Làm cơ sở:IBEX 35

Phân tích Hợp đồng Tương lai IBEX 35