Hợp đồng Tương lai BSE Sensex 30 -

BSE
Tiền tệ tính theo INR
Miễn trừ Trách nhiệm
66,554.65
+584.61(+0.89%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
66,554.6566,554.65
Biên độ 52 tuần
57,580.3568,988.00
Giá đ.cửa hôm trước
66,554.65
Giá mở cửa
66,554.65
Biên độ ngày
66,554.65-66,554.65
Biên độ 52 tuần
57,580.35-68,988
Thay đổi 1 năm
5.92%
Tháng
-
Quy mô HĐ
Rp 15 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:BSE Sensex 30

Mọi Người Cũng Xem

20,141.00
IND50
+1.02%
7,447.8
UK100
-0.17%
49,717.00
BBKc1
+0.77%
56,800
MCOTc1
-1.01%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BIFc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc