Hợp đồng Tương lai ATX - 12/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
3,296.0
+18.5(+0.56%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
3,294.03,296.0
Biên độ 52 tuần
2,898.03,560.5
Giá đ.cửa hôm trước
3,296
Giá mở cửa
3,180.5
Biên độ ngày
3,294-3,296
Biên độ 52 tuần
2,898-3,560.5
Thay đổi 1 năm
2.58%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
€10 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:ATX
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FATXAc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc