Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

CTCP Viglacera Hạ Long (VHL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
17,800.0 -1100.0    -5.82%
31/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000VHL2 
 • Khối lượng: 2,399
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 17,200.0 - 19,800.0
Viglacera Hạ Long 17,800.0 -1100.0 -5.82%

Mô hình Nến VHL

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Viglacera Hạ Long và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Engulfing Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Tri-Star Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 15 1 31/05/2023 10:30
Tri-Star Bullish 5H 2 30/05/2023 09:00
Harami Bullish 1D 4 24/05/2023
Harami Cross 1D 4 24/05/2023
Tri-Star Bullish 15 4 30/05/2023 09:45
Belt Hold Bullish 30 5 26/05/2023 10:30
Belt Hold Bullish 1W 6 16/04/2023
Tri-Star Bullish 15 6 26/05/2023 10:45
Three Outside Up 1D 9 15/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 10 12/05/2023
Bullish Engulfing 1D 10 12/05/2023
Belt Hold Bullish 1H 11 19/05/2023 11:00
Belt Hold Bullish 30 11 19/05/2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 12 17/05/2023 14:30
Tri-Star Bullish 15 13 19/05/2023 11:15
Bullish Hammer 1D 14 08/05/2023
Tri-Star Bearish 1H 14 16/05/2023 13:00
Doji Star Bearish 30 14 16/05/2023 14:30
Tri-Star Bearish 15 14 19/05/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 15 17/05/2023 14:45
Belt Hold Bearish 1W 16 25/12/2022
Harami Cross Bearish 1H 16 15/05/2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 16 16/05/2023 13:30
Doji Star Bearish 15 17 16/05/2023 14:45
Tri-Star Bearish 1H 18 12/05/2023 10:00
Tri-Star Bearish 30 18 15/05/2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 19 16/05/2023 13:45
Belt Hold Bullish 1M 20 9/21
Belt Hold Bullish 1D 20 17/04/2023
Tri-Star Bullish 30 20 12/05/2023 14:00
Inverted Hammer 1W 21 20/11/2022
Bullish doji Star 5H 22 05/05/2023 14:00
Harami Bullish 5H 22 05/05/2023 14:00
Harami Cross 5H 22 05/05/2023 14:00
Tri-Star Bearish 1H 22 09/05/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 22 15/05/2023 13:30
Bullish Hammer 1W 23 06/11/2022
Tri-Star Bullish 15 24 12/05/2023 14:00
Deliberation Bearish 5H 25 28/04/2023 07:00
Tri-Star Bearish 1H 25 08/05/2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 25 12/05/2023 10:15
Bullish Engulfing 1M 26 3/21
Belt Hold Bullish 5H 26 27/04/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 26 09/05/2023 13:30
Three Inside Down 1M 27 02/21
Dragonfly Doji 1D 27 29/03/2023
Belt Hold Bullish 5H 27 27/04/2023 06:00
Inverted Hammer 5H 27 27/04/2023 06:00
Three Outside Up 1W 29 25/09/2022
Tri-Star Bearish 1H 29 05/05/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 29 08/05/2023 10:30
Deliberation Bearish 1M 30 11/20
Doji Star Bearish 1M 30 11/20
Bullish Engulfing 1W 30 18/09/2022
Tri-Star Bearish 15 30 09/05/2023 13:45
Tri-Star Bullish 1D 31 08/02/2023
Belt Hold Bullish 5H 31 17/04/2023 06:00
Tri-Star Bearish 1D 32 30/01/2023
Tri-Star Bullish 15 32 08/05/2023 14:45
Morning Star 1H 33 27/04/2023 14:00
Abandoned Baby Bullish 1H 33 27/04/2023 14:00
Morning Doji Star 1H 33 27/04/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 33 05/05/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 33 08/05/2023 10:45
Abandoned Baby Bearish 1W 34 21/08/2022
Evening Doji Star 1W 34 21/08/2022
Bullish doji Star 1H 34 27/04/2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 34 05/05/2023 11:00
Doji Star Bearish 1W 35 14/08/2022
Deliberation Bearish 1W 35 14/08/2022
Belt Hold Bullish 1W 36 07/08/2022
Belt Hold Bullish 1D 36 12/01/2023
Belt Hold Bullish 1H 36 27/04/2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 36 05/05/2023 13:45
Belt Hold Bullish 1D 37 11/01/2023
Belt Hold Bullish 5H 37 31/03/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1H 37 26/04/2023 13:00
Bullish Engulfing 1H 37 26/04/2023 13:00
Tri-Star Bearish 1H 38 26/04/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 38 05/05/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1D 39 03/01/2023
Tri-Star Bearish 15 39 05/05/2023 11:00
Tri-Star Bullish 1H 41 17/04/2023 10:00
Harami Bullish 30 41 27/04/2023 10:30
Harami Cross 30 41 27/04/2023 10:30
Evening Star 1D 42 27/12/2022
Evening Doji Star 1D 42 27/12/2022
Engulfing Bearish 1D 42 27/12/2022
Belt Hold Bearish 1D 42 27/12/2022
Abandoned Baby Bearish 1D 42 27/12/2022
Belt Hold Bullish 30 43 27/04/2023 09:30
Three Inside Up 1M 44 9/19
Belt Hold Bullish 30 44 26/04/2023 13:30
Bullish Engulfing 30 44 26/04/2023 13:30
Bullish doji Star 1M 45 8/19
Harami Bullish 1M 45 8/19
Harami Cross 1M 45 8/19
Tri-Star Bearish 5H 45 30/01/2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 45 26/04/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 45 27/04/2023 13:45
Tri-Star Bearish 5H 47 16/01/2023 05:00
Harami Bullish 15 47 27/04/2023 10:45
Harami Cross 15 47 27/04/2023 10:45
Abandoned Baby Bearish 1M 48 5/19
Evening Doji Star 1M 48 5/19
Evening Star 1M 48 5/19
Tri-Star Bullish 30 48 17/04/2023 10:00
Gravestone Doji 1M 49 4/19
Doji Star Bearish 1M 49 4/19
Deliberation Bearish 1M 49 4/19
Belt Hold Bearish 1D 49 14/12/2022
Dark Cloud Cover 1D 49 14/12/2022
Bullish doji Star 1H 49 31/03/2023 11:00
Harami Bullish 1H 49 31/03/2023 11:00
Harami Cross 1H 49 31/03/2023 11:00
Harami Cross Bearish 1W 50 01/05/2022
Belt Hold Bullish 1W 51 24/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 51 31/03/2023 09:00
Belt Hold Bullish 15 51 26/04/2023 13:45
Bullish Engulfing 15 51 26/04/2023 13:45
Bullish Hammer 1W 52 17/04/2022
Doji Star Bearish 1D 52 07/12/2022
Tri-Star Bearish 15 52 26/04/2023 10:15
Tri-Star Bullish 5H 53 03/01/2023 12:00
Tri-Star Bearish 30 54 05/04/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 56 17/04/2023 09:45
Three Inside Up 1W 57 13/03/2022
Harami Cross 5H 57 27/12/2022 10:00
Harami Bullish 5H 57 27/12/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1H 57 10/02/2023 09:00
Harami Bullish 1W 58 06/03/2022
Harami Cross 1W 58 06/03/2022
Harami Cross Bearish 1D 59 25/11/2022
Doji Star Bearish 5H 59 26/12/2022 09:00
Bullish doji Star 30 59 31/03/2023 10:30
Harami Bullish 30 59 31/03/2023 10:30
Harami Cross 30 59 31/03/2023 10:30
Tri-Star Bullish 1H 60 08/02/2023 09:00
Belt Hold Bullish 15 60 12/04/2023 14:15
Bullish Engulfing 15 60 12/04/2023 14:15
Tri-Star Bearish 1H 61 30/01/2023 14:00
Tri-Star Bearish 5H 62 20/12/2022 08:00
Harami Bullish 1D 63 18/11/2022
Harami Cross 1D 63 18/11/2022
Tri-Star Bearish 1H 63 16/01/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 63 05/04/2023 14:00
Three Outside Up 5H 64 16/12/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 64 31/03/2023 14:45
Tri-Star Bullish 1H 65 12/01/2023 14:00
Tri-Star Bearish 15 65 31/03/2023 14:15
Doji Star Bearish 1D 67 11/11/2022
Tri-Star Bullish 30 67 20/02/2023 14:30
Three Outside Up 1W 68 19/12/2021
Doji Star Bearish 5H 68 14/12/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 68 11/01/2023 13:00
Bullish Engulfing 1W 69 12/12/2021
Tri-Star Bullish 15 69 31/03/2023 10:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận VHL

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Viglacera Hạ Long
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email