Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
69,500.0
-500.0(-0.71%)
Đóng cửa

Bình luận IMP

Có khi nó ỗn cho sức khoe toi
ổn như thế nào vậy bạn