ZWL/ZAR - Đô la Zimbabwe Rand Nam Phi

Ngoại hối thời gian thực
0.0257
-0.0006(-2.47%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0263
 • Giá Mua/Bán:
  0.0251/0.0262
 • Biên độ ngày:
  0.0257 - 0.0264
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Đô la Zimbabwe
 • Tiền tệ Thứ cấp:Rand Nam Phi

Dữ liệu Lịch sử ZWL/ZAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2022 - 01/12/2022
0.02560.02630.02640.025626.06K-2.66%
0.02630.02600.02650.0259128.22K+1.15%
0.02600.02580.02670.0252134.52K+0.58%
0.02580.02580.02580.025750.33K+0.39%
0.02580.02570.02580.0256115.03K+0.39%
0.02570.02560.02570.0255114.59K0.00%
0.02570.02620.02630.0256119.61K-2.29%
0.02620.02640.02640.026290.77K-0.57%
0.02640.02620.02660.0262136.08K+0.38%
0.02630.02650.02650.0262128.37K-0.75%
0.02650.02630.02670.0262131.21K+0.76%
0.02630.02640.02660.0262101.30K-0.38%
0.02640.02720.02730.0261139.60K-3.12%
0.02720.02640.02730.0264137.33K+2.83%
0.02650.02660.02680.0264139.62K-0.38%
0.02660.02720.02730.0266139.36K-2.39%
0.02720.02710.02730.0270131.05K+0.37%
0.02710.02720.02740.0270134.64K-0.18%
0.02720.02770.02770.0271129.72K-0.91%
0.02750.02820.02820.0274152.53K-2.83%
0.02820.02800.02840.0280120.72K+0.89%
0.02800.02800.02800.0276110.43K0.00%
0.02800.02810.02830.0278123.93K-0.53%
Cao nhất: 0.0284Thấp nhất: 0.0252Chênh lệch: 0.0032Trung bình: 0.0266% Thay đổi: -9.0586
Bạn cảm thấy thế nào về ZWL/ZAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Đô la Zimbabwe
Châu Phi
Bắc Mỹ