ZAR/PKR - Rand Nam Phi Đồng Rupee Pakistan

Ngoại hối thời gian thực
13.5525
+0.0835(+0.62%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  13.469
 • Giá Mua/Bán:
  13.5330/13.5720
 • Biên độ ngày:
  13.1835 - 13.5880
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rand Nam Phi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Pakistan

Dữ liệu Lịch sử ZAR/PKR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
13.552513.508513.588013.1835107.34K+0.62%
13.469013.860013.883513.3715115.58K-2.80%
13.857013.520513.929013.2405102.87K+2.65%
13.499013.454513.548513.4525107.75K+0.14%
13.480013.351013.540513.3410101.13K+1.06%
13.338013.582013.616513.2505117.54K-1.64%
13.561013.626013.780513.2780117.59K-0.42%
13.618014.188514.266513.4485127.88K-3.77%
14.151014.538514.539514.1535119.06K-2.46%
14.508014.496514.629514.3255118.55K+0.81%
14.391014.528014.629514.3785121.10K-0.96%
14.531014.133514.575514.0995122.65K+3.22%
14.078013.754514.175013.7370115.23K+2.73%
13.704013.699513.985513.5535117.27K+0.26%
13.668013.563013.772013.5135115.17K+0.98%
13.535013.354513.609513.2450135.40K+1.79%
13.297013.116013.418013.0735123.77K+1.54%
13.095012.967513.246012.9525118.57K+1.07%
12.957012.639513.113012.5370117.25K+2.99%
12.581012.327512.699012.3050104.51K+1.98%
12.337012.186512.370012.1190124.80K+1.26%
12.183012.422012.451512.1090125.64K-1.83%
12.410012.202512.474512.1740124.52K+2.20%
12.143012.130012.245012.0655118.91K+0.50%
Cao nhất: 14.6295Thấp nhất: 12.0655Chênh lệch: 2.5640Trung bình: 13.4143% Thay đổi: 12.1710
Bạn cảm thấy thế nào về ZAR/PKR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ