ZAR/BWP - Rand Nam Phi Đồng Pula của Botswana

Ngoại hối thời gian thực
0.7405
+0.0066(+0.89%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.734
 • Giá Mua/Bán:
  0.7389/0.7422
 • Biên độ ngày:
  0.7371 - 0.7463
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rand Nam Phi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Pula của Botswana

Dữ liệu Lịch sử ZAR/BWP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/11/2022 - 04/12/2022
0.73820.73790.74730.7361124.30K+0.57%
0.73400.74870.75460.7298126.27K-1.36%
0.74410.75550.76020.7423132.89K-1.27%
0.75370.75190.76070.7505138.76K+0.63%
0.74900.75160.75530.7480126.09K-0.03%
0.74920.75490.75810.7493119.76K-0.54%
0.75330.75710.76490.7522119.34K0.00%
0.75330.75170.76500.7495124.68K+0.67%
0.74830.75020.75630.7484133.48K+0.24%
0.74650.75090.75380.7431140.69K-0.04%
0.74680.74630.75450.7448133.63K+0.44%
0.74350.74830.75180.7415136.55K-0.23%
0.74520.74790.75190.7435136.77K+0.22%
0.74360.74880.75340.7430144.45K-0.20%
0.74510.75030.75620.7459142.49K-0.15%
0.74620.75210.75680.7465145.52K-0.24%
0.74800.74530.75670.7408144.62K+0.59%
0.74360.74600.74790.7401139.23K+0.12%
0.74270.74540.74920.7415139.47K+0.04%
0.74240.73810.75210.7363134.03K+0.43%
0.73920.73970.74870.7340157.82K+0.63%
Cao nhất: 0.7650Thấp nhất: 0.7298Chênh lệch: 0.0353Trung bình: 0.7455% Thay đổi: 0.4901
Bạn cảm thấy thế nào về ZAR/BWP?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ