VES/BOB - Đồng Bolivar của Venezuela Đồng Boliviano của Bolivia

Tỷ giá thời gian thực
0.1952
+0.0012(+0.60%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.194
 • Giá Mua/Bán:
  0.1901/0.2003
 • Biên độ ngày:
  0.1950 - 0.1953
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bolivar của Venezuela
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Boliviano của Bolivia

Dữ liệu Lịch sử VES/BOB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/10/2023 - 30/11/2023
0.19520.19500.19530.1950+0.11%
0.19500.19490.19500.1940+0.04%
0.19490.19510.19510.1949-0.11%
0.19510.19450.19510.1945+0.34%
0.19450.19450.19450.1945-0.30%
0.19500.19530.19540.1950-0.12%
0.19530.19510.19530.1951+0.12%
0.19510.19510.19560.19510.00%
0.19510.19500.19510.1944+0.06%
0.19500.19440.19530.1944+0.26%
0.19440.19440.19440.1944-0.48%
0.19540.19550.19550.1954-0.06%
0.19550.19570.19600.1955-0.10%
0.19570.19550.19570.1928+0.09%
0.19550.19580.19580.1955-0.14%
0.19580.19560.19650.1956+0.09%
0.19560.19560.19560.1956-0.34%
0.19630.19610.19640.1960+0.10%
0.19610.19690.19690.1840-0.44%
0.19690.19620.19690.1960+0.37%
0.19620.19640.19710.1962-0.09%
0.19640.19510.19670.1951+0.66%
0.19510.19510.19510.1951-0.75%
0.19660.19700.19750.1966-0.19%
0.19700.19720.19720.1963-0.12%
0.19720.19690.19720.1968+0.14%
0.19690.19680.19690.1965+0.05%
0.19680.19710.19740.1968-0.13%
Cao nhất: 0.1975Thấp nhất: 0.1840Chênh lệch: 0.0135Trung bình: 0.1957% Thay đổi: -0.9512
Bạn cảm thấy thế nào về VEF/BOB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ