VES/SAR - Đồng Bolivar của Venezuela Đồng Riyal Saudi

Ngoại hối thời gian thực
0.6289
+0.0001(+0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.6288
 • Giá Mua/Bán:
  0.6281/0.6297
 • Biên độ ngày:
  0.6289 - 0.6289
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bolivar của Venezuela
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Riyal Saudi

Dữ liệu Lịch sử VES/SAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
17/07/2022 - 16/08/2022
0.62890.62890.62890.62890.00%
0.62890.62890.62930.6285+0.01%
0.62890.62890.62890.62890.00%
0.62890.63230.63240.6289-0.53%
0.63230.63530.63570.6322-0.48%
0.63530.63840.63860.6350-0.48%
0.63840.64310.64330.6383-0.74%
0.64310.64140.64310.6411+0.27%
0.64140.64140.64140.6414+0.01%
0.64130.64410.64430.6413-0.43%
0.64410.65010.65020.6438-0.93%
0.65010.64890.65040.6487+0.20%
0.64890.65100.65150.6487-0.32%
0.65100.64910.65100.6490+0.29%
0.64910.64910.64910.64910.00%
0.64910.65030.65040.6491-0.18%
0.65030.65160.65180.6502-0.21%
0.65160.65480.65500.6516-0.49%
0.65480.65770.65780.6547-0.44%
0.65770.65620.65780.6559+0.23%
0.65620.65620.65620.65620.00%
0.65620.65650.65690.6560-0.05%
0.65660.65680.65740.6564-0.04%
0.65680.65950.66050.6568-0.40%
0.65950.66180.66230.6594-0.35%
0.66180.65970.66180.6594+0.31%
0.65970.65970.65970.65970.00%
Cao nhất: 0.6623Thấp nhất: 0.6285Chênh lệch: 0.0338Trung bình: 0.6467% Thay đổi: -4.6739
Bạn cảm thấy thế nào về VEF/SAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ